Anna Mikołajewska

Kancelaria Radcy Prawnego

 

tel: +48 886-50-30-10

kancelaria@am-radca.pl

 

 

Zasady ogólne świadczenia pomocy prawnej:

 • pomoc prawna świadczona jest na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawna świadczona jest – w zależności od potrzeb Klienta – poprzez:
  • kompleksową obsługę wszystkich spraw Klienta,
  • kompleksową obsługę w zakresie danej sprawy, tzn. od momentu przygotowania wezwania do spełnienia świadczenia do momentu zakończenia postępowania egzekucyjnego (tj. np. wysłanie wezwania do zapłaty, złożenie w sądzie pozwu, reprezentacja Klienta w sądach wszystkich instancji,  sporządzanie  pism  procesowych,  uzyskanie  prawomocnego  tytuły  egzekucyjnego z  klauzulą  wykonalności,  złożenie  wniosku  o  wszczęcie  egzekucji,  reprezentacja   Klienta  w postępowaniu egzekucyjnym do momentu wyegzekwowania należności i prawomocnego zakończenia postępowania,
  • wyłącznie w wyznaczonym przez Klienta zakresie (np. napisanie pozwu, apelacji, reprezentacja na rozprawie itp.),
 • Klient powiadamiany  jest  o  każdej  czynności  jaka ma  miejsce w danej sprawie - pełna informacja  w sposób wybrany przez Klienta (osobiście, telefonicznie lub mailowo),
 • monitorowanie  spraw  na  każdym  etapie  postępowania  (w  razie  potrzeby  kierowanie  wniosków  o przyspieszenie rozpoznania sprawy),
 • wstępne  rozpoznanie  sprawy  –  przed  wszczęciem  postępowania,   Klient   zostaje   powiadomiony o czynnościach jakie zostaną podjęte w sprawie oraz o „mocnych” i „słabych” argumentach, które mają lub mogą mieć wpływ na rezultat prowadzonej sprawy – tak aby od samego początku Klient znał realne możliwości na wygranie danej sprawy,
 • wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu jej wykonania.