Anna Mikołajewska

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Teligi 3a/160

30-835  Kraków

 

tel: +48 886-50-30-10

kancelaria@am-radca.pl

Zakres usług: 

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym - zarówno w sprawach indywidualnych, jak i kompleksową obsługę prawną, poprzez:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism, m.in. pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, zażaleń, zarzutów, sprzeciwów, odwołań, wezwań np. do zapłaty itp.,
  • reprezentowanie klientów w sądach wszystkich instancji (cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych) oraz organach administracji publicznej,
  • sporządzanie projektów umów oraz aneksów do umów, a także opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach,   
  • pomoc w polubownym załatwianiu sporów.